Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund

KP 21, 2010 udkommet

Stop den imperialistiske krig mod Libyen!

Mandag 28. marts 2011

Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund vender sig stærkt imod USA, EU og NATO-imperialismens nye krig - krigen mod Libyen.


For os i DKU er der ingen tvivl om, at denne nye krig er fortsættelsen af de foregående, af krigene mod Afghanistan og Irak, krigene som også den krigsforbryderiske danske regering tilsluttede sig.

For os er der ingen tvivl om at krig er et produkt af kapitalismen, at kapitalisme betinger krige, og at menneskeheden fortsat vil opleve krigene så længe en anden verden, der bygger på helt andre præmisser end profit og magt, ikke er opnået.

Mens krigstilhængerne... læs hele artiklen


Danmark som besættelsesmagt i Afghanistan i 9 år: Stop krigen nu!

Tale af Erik, DKU, ved demo 'Velfærd NU - ikke krig'

Lørdag 30. oktober 2010

I 9 år har den danske regering deltaget i den ulovlige besættelse af Afghanistan.
Den borgerlige regering har sluttet sig til USA og NATO´s globale korstog i den såkaldte "krig mod terror".

Krigen er ikke adskilt fra den øvrige politik der føres.
Tværtimod er der en direkte sammenhæng.

Krigen har ikke bare menneskelige- men har også uhyre økonomiske - omkostninger og konsekvenser for vores samfund. Siden 2009 har regeringen fordoblet krigsbudgettet, og der er nu blevet brugt mindst 2,6 mia.

Og hvad har kendetegnet denne periode herhjemme, og i resten af verden? En økonomisk krise af hidtil uset omfang. Den neoliberale regering bruger krisen som påskud til at beskære de offentlige... læs hele artiklen


Storpolitisk aktivisme.

Tirsdag 8. juni 2010

Danmark har i mange år ført en såkaldt aktivistisk udenrigspolitik. En politik hvor man i stedet for passivt at lade verden sejle sin sø, aktivt gør en indsats for at styre den på rette vej.
Siden socialdemokraterne med Poul Nyrup i spidsen, sendte danske soldater til det tidligere Jugoslavien for at styre borgerkrigen i den rigtige retning, har militær magt været dansk udenrigspolitiks vigtigste redskab. Efter opsplitningen af Jugoslavien, har dansk militær bla spillet en rolle i jagten på Al-Qaeda i Afghanistan, inddæmning af masseødelæggelsesvåben i Irak og nedkæmpning af pirater i Somalia.
Den preussiske militær teoretiker Clausewitz... læs hele artiklen


Fortsæt kampen mod en menneskefjendtlig asylpolitik!

2 Sep 2009

Kære støtter af irakerne

I dagene efter rydningen af Brorsons-kirken var vi mange, der gik med en følelse af,
at det ikke kunne være sandt, at man ikke kunne gøre sådan noget ved andre
mennesker.
Virkeligheden indhentede os, og i ugerne der fulgte er den gået rigtig op for os.
Nu i nat har politiet så eskorteret 22 irakere, først til Odense, og siden videre i
et fly til Irak, et land det danske militær selv har været med til at bombe og siden
besætte.
Mange står tilbage med en følelse af magtesløshed, overfor et helt system, en
statsmagt,... læs hele artiklen


Alle danske tropper ud af Afghanistan NU!

flyer tekst 21/3

20 Mar 2009

Kort efter 11 september 2001, blev Natos såkaldte 'musketer-ed' taget i brug. På højtidelige pressemøder stod statsledere 'side om side' og med grådkvalte stemmer fordømte de angrebne på selve demokratiet og lovede fuld støtte til 'krigen mod terror'.

Det første mål blev Afghanistan, et fattigt land der der på skift er blevet udsat for Englands, Sovjets og USAs imperiedrømme. Konsekvensen har været et smadret land.
Et land hvor de økonomiske forudsætninger for et borgeligt-demokrati ikke eksisterer.
Kort inde i angrebet på Afghanistan skiftede fokus fra terrorist jagt til demokratisering og kvindefrigørelse.
For at stoppe fremtidig terror skulle de onde anti-demokrater... læs hele artiklen


Løgnen om demokratiet i Irak

4 Maj 2008

Da USA og nogle af dets lydstater, herunder Danmark, kastede sig over det olierige og sanktionsplagede Irak i marts 2003, var deres argument, at Irak var "en trussel mod verdensfreden", fordi Irak ifølge aggressorerne besad masseødelæggelsesvåben, og fordi Irak angiveligt havde forbindelser til Al-Qaida, som ifølge USA var ansvarlig for angrebet på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001. Men begge dele viste sig hurtigt at være propagandaløgne, som var udklækket af den amerikanske regering for at sikre opbakning til den FN-stridige angrebskrig.

Det viste sig også, at nok faldt Bagdad i april 2003 i hænderne på "koalitionen",... læs hele artiklen


Krig mod krigene

18 Feb 2008

Danmark er i krig. Stadigvæk!
Der er stadig danske tropper i Irak, om end en stor del af dem er overflyttet til Afghanistan.

Dette har frigjort amerikanere til Irak og gjort Fogh mindre upopulær, idet man i Danmark anser det for mere legitimt at slå afghanere ihjel end irakere.

Begge krige er en del af den amerikansk ledede ”krig mod terror”. En pæn omskrivning af krig for olie, kontrol
og profit, menneskeliv for dollars. Hundrede tusinder har allerede mistet livet. Millioner lever i krigens skygge, i
fattigdom, forarmelse og livsfare.

Der er flere mulige mål på den amerikanske terroristønskeliste.... læs hele artiklen


Til kamp for et frit Afghanistan.

27 Dec 2007

For 28 år siden invaderede Sovjetunionen, Afghanistan. Den imperialistiske supermagt søgte at underlægge sig Afghanistan. Men lidt mere end 9 år senere måtte giganten se sig slået og trække sig ud af Afghanistan.

Idag, den 27. december 2007, har den amerikansk ledede besættelse af landet varet i 6 år, 2 måneder og 20 dage.

I den periode er den afghanske befolkning hverken blevet mere frit, demokratisk eller levende. Den vigtigste indtægtskilde er i dag opiumsproduktion. Og hver eneste dag mister mænd, kvinder og børn livet.

Fra starten af invasionen... læs hele artiklen


Stop Louise Freverts forbryderiske politik

9 Nov 2005

Her til aften har aktivister fra Danmarks Kommunistiske Ungdomsforbund (DKU) opsøgt Louises Frevert (DF) og malet på fortovet foran hendes bopæl:

HER BOR EN NAZI KRIGSFORBRYDER

- Vi har malet på fortovet for at vise den danske befolkning, at der lever en forbryder iblandt dem og for at sende et signal om,at ligegyldigt hvor mange gange Louise Frevert trækker sine udtalelser tilbage så har hun bekendt kulør. Hendes racistiske udtalelser er så forrykte at man hurtigt kommer i tanke om 30’ernes Tyskland.

- I de artikler, som har ligget på hendes hjemmeside,... læs hele artiklen


Hvor rammer USA-imperialismen næste gang?

Iran, Syrien, Venezuela

03 Nov 2005

Oplæg ved brunchmøde søndag den 30. oktober 2005 i Oktober Bogcafé og Galleri om USA-imperialismens strategi, arrangeret af

IUL2006
International Ungdomslejr mod fascisme og imperialisme

For at besvare spørgsmålet i overskriften må vi se lidt på den amerikanske historie og særligt historien siden 11. september 2001.


Kun en supermagt står tilbage

I 1989- 1991 er årene, hvor omvæltningen er kolossal. Fra at være en verden med to supermagter, er der pludselig kun én. Sovjetunionen ophører med at eksistere. Berlin-muren bliver revet ned og tilbage står en supermagt uden økonomisk og militær konkurrent. Daværende præsident George Bush (præsident nr. 41 og den nuværende præsidents fader) erklærede at den ny verdensorden var indtrådt. Det var en periode med mulighed for fred og økonomisk udvikling.... læs hele artiklen


Stop for nedskæringer og krig

Udtalelse ved folketingets åbning

05 Okt 2005

Fogh-regeringen har fortsat og forværret nedskæringerne på skole- og uddannelsesområdet, som Nyrup-regeringen gik i gang med. Den fri ungdomsuddannelse er væk. En reaktionær gymnasiereform er på plads. Milliardnedskæringer gennemføres - selvom Fogh og Tørnæs benægter det. Skoler og uddannelsessystem bliver stadig mere elitært, stadig mere eksklusivt. De riges børn skal nok klare sig.
Terperi og eksamensræs: Den sorte skole har gjort come-back.

På alle områder bliver Danmark skævere under Fogh: Der bliver flere på bunden, mens dem ovenpå bliver rigere.
STOP NU viser at vi har styrken til forandring.

Fogh-regeringen er ikke bare en reaktionær regering. Det er en regering af krigsforbrydere - med blod på hænderne.
Den var med fra første færd i krigen mod Irak, som selv FNs generalsekretær må kalde i strid med FNs charter og folkeretten. Den løj om årsagen til krigen. Den sagde: Masseødelæggelsesvåben... læs hele artiklen


Udenlandske Al Qaeda-terrorister var britiske specialtropper!

1 Sep 2005

Billederne af brændende britiske soldater i tanks gik verden rundt sammen med en historie om at to britiske soldater var blevet tilbageholdt af irakisk politi. De blev befriet ved indsættelsen af 10 britiske tanks, bakket op af helikoptere - og vrede irakere eksploderede mod besættelsesmagten.

Det står nu klart for verden, at den britiske hær ikke er velkommen i det indtil nu relativt rolige Basra-område, hvor også de danske soldater er stationeret.

Den internationale presse har beskæftiget sig usædvanligt omfattende med episoden. Forskellige modstridende rapporter om forløbet er kommet frem. Nogle rapporter fortæller, at de britiske soldater blev arresteret, fordi de havde skudt en irakisk politimand... læs hele artiklen


Irak - et nyt Vietnam

1 Sep 2005

Amerikanske politikere er allerede begyndt at kalde Irak for et nyt Vietnam . Men holder sammenligningen?

Den amerikanske besættelse i Irak ser ud til at være kørt fast. Den forventede lette sejr er udeblevet, og alle forsikringerne om at Irak er på vej mod normalisering og stabilitet viser sig at være lige så falske som påstanden om de irakiske masseødelæggelsesvåben, som var påskuddet for krig. Krigs- og besættelseskoalitionen er ved at gå i opløsning, flere og flere lande har trukket deres tropper ud – og amerikanerne er nødt til at sætte endnu flere tropper ind i stedet for at påbegynde en tilbagetrækning.

Det har fået den amerikanske fredsbevægelse på gaderne igen. Den 24. september planlægges... læs hele artiklen


Gør modstand mod krigsforbrydelser!

1 Sep 2005

25. november 2004:

Folketinget skal til at stemme om forlængelse af den danske deltagelse i den ulovlige besættelse af Irak for endnu et halvt år. Debatten har varet hele dagen. Regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale har alle tilkendegivet, at de vil stemme for.

Dansk Folkepartis sorte præst Søren Krarup har forkyndt, at krigen i Irak er en religionskrig:
"Denne krig handler i sidste ende om modsætningen mellem kristenhed og islam, mellem Vesten og islam, der som bekendt i mange, mange hundrede år har befundet sig i et misforhold til Vesten."
SF og Enhedslisten... læs hele artiklen


Nej til krig og besættelse

16 Jan 2005

Hver gang den aktuelle økonomiske krise kommer på dagsordenen forsøger økonomerne at komme med bud på hvorfor, hvorhen og hvad nu.

Hvor stor er afmatningen? Hvad skal man gøre? Hvornår stopper det?

Økonomernes svar på sådanne spørgsmål er tit løgne på linje med de svar man får når man spørger sin statsminister: Hvorfor går vi krig? Hvorfor bomber vi det uskyldige irakiske folk? Hvornår stopper det?

Og disse spørgsmål og løgnagtige svar hænger da også sammen i et større spind af løgne der på mere eller mindre snedig vis bliver spundet af den, for tiden, herskende klasse i Danmark

I det kapitalistiske... læs hele artiklen


DKU-Fyn laver symbolsk aktion mod Dødens Købmand i Svendborg

1 Dec 2004

Med banner og kors foretog DKU onsdag den 1. december en symbolsk aktion ved AP Møllers uddannelsescenter i Svendborg.

-Vi protetesterer mod A.P. Møller koncernen der tjener penge på folkemord og oliekrig.
Lige nu med støtten til krigen og besættelsen af Irak, som har betydet mere end 100.000 civile ofre.
Der er ingen tvivl om, at det er dette multinationale firma, som er med til at diktere det officielle Danmarks optræden og krigsdeltagelse som et ekko af USAs politik overfor Irak.

- Det er helt i modstrid til et flertal af den danske befolkning der kræver de danske tropper hjem nu, udtaler en talsmand fra DKU-Fyn.... læs hele artiklen


Danmark ud af Irak!

13 Apr 2004

Tale ved hastedemonstrationen 13. april 2004 ved den amerikanske ambassade

Vi fik at vide for et år siden, at krigen var slut, at Irak var frit og at det irakiske folk jublede og ønskede koalitionens styrker velkommen, med åbne arme.
At det var en besættelse blev overhovedet ikke nævnt - nej, det var en befrielse.
Siden den første dag af besættelsen, har der været daglige angreb på koalitionen styrker og dens multinationale selskaber.
Igen fik vi af vide at det kun var enkeltstående angreb, udført af tidligere fanatiske medlemmer af Baath-partiet. Da Saddam blev fanget fik vi så at vide, at modstanden... læs hele artiklen


Stop dansk krigsdeltagelse!

25 Jan 2004

Flere tusinde irakere er døde under bombardementerne af Irak det sidste års tid (og 1,5 million inden for de sidste 12 år). Tusinder af dem var civile irakere, der bare gik på den forkerte gade på det forkerte tidspunkt. De var på vej over for at handle ind, de var på vej over i børnehaven og hente børn, eller endnu værre, de var på vej hjem fra børnehaven med børnene.

Uanset situationen døde de på en løgn, en løgn, som Fogh tilsluttede sig, da han sendte danske soldater ned til krigen og senere besættelsen. En løgn, som Fogh tilsluttede sig mod befolkningsflertallet i Danmark. En løgn, som han og resten af verden blev gjort opmærksomme på af de to modige krigsmodstandere,... læs hele artiklen


Åbent brev til Lars og Rune fra DKU

15 Apr 2003

Kære kammerater

Vi ved at I holder hovedet højt, at I ikke lader jer fortvivle over endnu engang at opleve statens hetz mod den aktive krigsmodstand. Forlængelsen af varetægtsfængslingen med 14 dage vil ikke slå jer ud. Derimod udstiller det blot vores regimes falskhed. I Danmark belønnes den, der er villig til at myrde uskyldige civile, mens dem der protestere straffes hårdt.

Verden over har krigsmodstandere og fredselskere hørt om jeres handling. Overalt i verden tænkes der på jer og overalt lyder harmen over den danske stats kriminalisering af fredsbevægelsen. Så sent som i går (mandag 14. april) blev der givet opbakning til jer fra en fredsdemonstration... læs hele artiklen


Når uret bliver ret, bliver modstand til pligt

19 Mar 2003

Den symbolske aktion, som Lars Grenaa og Rune Eltard deltog i, viste klart og tydeligt hvad krigen er:

"Det er en forbrydelse mod menneskeheden" (Rune Eltard), og nu hvor den danske regering har valgt at støtte op, har den "fået blod på hænderne" (Lars Grenaa).

Det budskab kom meget klart ud - og det er præcis hvad krigsmodstanden understreger.

De virkelige forbrydere i denne sag er ikke Lars Grenaa og Rune Eltard, men derimod de ansvarlige krigspolitikere i Danmark, USA, Storbritannien samt øvrige allierede.

DKU
Danmark Kommunistiske Ungdomsforbund... læs hele artiklen


KRIG MOD KRIGEN

08 Mar 2003

Fredag d. 8 marts kl. 15.00 lavede DKU en aktion på Odense banegård.
To personer fra DKU trængte op på taget af Odense banegårdscenter og hang to bannere ned med skriften "Krig mod krigen" og "Stop USA's krig"

DKU's talsmand Lasse Nørbo udtaler:
- Den kommende krig mod Irak handler ikke om Saddams "masseødelæggelsesvåben", men derimod olie og militærstrategiske områder. Det Irakiske folk betaler med livet for denne oliekrig, hvor USA har udtalt, at de sandsynligvis vil bruge atomvåben.

- Den danske befolkning slipper heller ikke uskadte. Det bliver arbejderne og de studerende der kommer til at finansiere USA's imperialistiske... læs hele artiklen


"Her bor en krigsforbryder"

Seks politikere udsat for Rød maling

07 Mar 2003

Natten op til folketingets åbning hældte unge aktivister Rød maling foran seks forskellige folketingspolitikeres bopæl. På politikernes hjemadresser blev der sprøjtet rød maling foran deres huse: "Her bor en krigsforbryder".
Det gik bl.a. ud over Aase D. Madsens (DF) hjem i Hellerup, Rikke Hvilshøj (V) i Greve, og Charlotte Antonsen (V) i Holte og den konservative Charlotte Dyremose.

Talsmanden for aktivisterne, Peter Hansen, udtalte:
- De politikere aktionen rammer er blandt de 61 politikere der stemte for dansk krigsdeltagelse. Handlingen er symbolsk og viser at de alle har blod på hænderne.
- Krigen er bygget på en løgn, det er efterhånden tydeligt for enhver, hvorfor fortsætte en besættelse på en løgn? spørger Peter Hansen, som refererer til polemikken... læs hele artiklen


Til krig mod krigen

18 Jan 2003

Dette er et opråb til de danske krigspolitikere og en appel til alle modstandere af Bush's såkaldte terrorkrig.

USA er i fuld gang med forberedelserne til endnu en krig - denne gang modIrak. Det er ikke et spørgsmål om demokrati kontra diktatur. Det er tværtimod et spørgsmål om kapitalistiske staters (USA & co.) ønske om at kontrollere andre stater (Irak) - altså imperialisme.

Hvad ønsker USA da at kontrollere i Irak? svaret er enkelt: Olie. Men også Iraks geografiske placering gør det til et oplagt sted for USA at have militærbaser fremover.

Hvem betaler: Det gør du og jeg, den danske ungdom, det gør arbejderne i USA og Danmark og ikke mindst den Irakiske befolkning kommer til at lide og betale prisen for USA's imperialistiske... læs hele artiklen


De unge i forreste række

Missilforsvar, stjernekrig og en verden i kaos

24 Nov 2002

Vi står i midt i en langvarig krig. Her tænker jeg ikke "blot" på den aktuelle (kommende) krig i Irak, som den amerikanske præsident Bush har proklameret op til flere gange.
Jeg tænker på den krig som foregår lige nu mellem de små og store imperialistmagter. Der bliver kæmpet om kolonier og råstoffer, hvor Olie er det absolut vigtigste af slagsen. I kampen om herredømmet har USA lagt sig i spidsen af ræset.

Hvad snakker jeg om.?

Jo - jeg snakker selvfølgelig om den amerikanske oprustning, herunder det amerikanske missilforsvar, der uundgåeligt medføre til ny oprustning fra de lande, der på kort og lang sigt føler sig truet af et USA, der er styret af en krigsliderlig præsident og den amerikanske våben- og olieindustri.... læs hele artiklen


Nej til krig og imperialistisk globalisering

19 Jan 2002

En tredjedel af verdens befolkning - mere end to milliarder mennesker - skal overleve for mindre end 2 dollars om dagen.
Samtidig ejer verdens tre rigeste mere end halvdelen af jordens befolkning tilsammen, og de 20 største selskaber råder over større ressourcer end 80 af verdens fattigste lande.
Bundløs elendighed og vild overflod, den største nød og grotesk luksus side om side - det er det 21. århundredes globale virkelighed.

Den rige verden, med USA i spidsen, ønsker at forevige denne situation. Men arbejderne og folkene verden over vil ikke finde sig i den. Det er det 21. århundredes vilkår.
Den rige verden har drevet den såkaldte globalisering fremad - med katastrofale resultater. For bag globaliseringen skjuler sig en udvidelse af monopolernes og de multinationale... læs hele artiklen


Krigsmodstanden bider sig fast

13 Okt 2001

Kun en uge er gået siden USA startede bombardementet og hver dag siden da har der været møder, protester og demonstrationer mod krigen. Protesterne har lydt over hele landet fra Aalborg til København.
Modstanden er stor og modstanden vil vokse. Det vil stå mere og mere klart, at USA ikke fører en "humanitær" krig. Derimod fører de en imperialistisk krig, der som så mange andre krige betyder død og ødelæggelser for civilbefolkningen. Den humanitære katastrofe i Afghanistan lurer. Nødhjælpsorganisationer advarer om at vinteren er nær og millioner af mennesker står uden mad og tag over hoved. Bomber dræber, men også flugten fra bomberne kan medføre døden. Det er den desperate situation i Afghanistan.... læs hele artiklen


Flot markering af krigsmodstanden

8 Okt 2001

Flere tusinder demonstrerede på Rådhuspladsen i København. Demonstrationen var en protest mod den krig, som USA nu fører i Afghanistan.
Et hav af levende lys og fakler oplyste en stor del af Rådhuspladsen, mens deltagerne lyttede på taler og sang sange for fred.

Denne og resten af demonstrationerne som fandt sted rundt om i landet skal nu følges op.

- Overalt i Danmark bør der laves aktioner og demonstration, udtaler DKU's formand Troels Riis Larsen.
- Nyrup og oppositionen skal have klar besked. Danmark skal ikke støtte USA's krig.

- Bombningerne gavner kun en lille klikke såsom krigsindustrien. Hverken den afghanske eller amerikanske befolkning har gavn af denne krig, forklare han..

DKU opfordrer alle til at tage aktiv del i fredsinitiativerne... læs hele artiklen


DKU opfordrer til demonstration mod USAs krig

8 Okt 2001

Søndag aften dansk tid, begyndte USA og NATO et massivt luftangreb mod Afghanistan.

Krydsermissiler, bombefly og ubåde deltog i angrebet.
Angrebet har været ventet med frygt og rædsel blandt verdens befolkninger igennem de seneste par uger.
Krigstrommerne har lydt over hele kloden.

USA og NATO fører officielt krig mod "masseterrorismen". Uden at have defineret hvad de mener med det.
NATO - landene har reelt givet USA en blanko - check til at føre krig mod hvem de ønsker.

Men hvem gavner krigen?
Den gavner hverken ofrene fra World Trade Centers, deres efterladte, den amerikanske eller den afghanske befolkning. læs hele artiklen


Krig - politikkens forlængelse med andre midler

01 Oct 1998

Hvad er krig, og hvorfor findes der krige? Har krige altid eksisteret, og vil de altid eksistere?

Spørgsmålene er mange og særdeles aktuelle, for verden af i dag er ikke den fredelige verden, som den daværende høg i Det Hvide (Blodige) Hus, George Bush, efter Murens fald i 1991 højtideligt proklamerede. En fredelig verden under imperialismen med USA som blodtørstig førerhund er simpelt hen en umulighed og et uhyre bedrag.

Imperialismen bruger i dag en tosidig taktik, når den skal forklare krige og disses opståen. Enten føres krigene i "demokratiets og fredens navn" under FNs lyseblå flag, eller også er de resultatet af forskellige personers luner, ondskab og magtbegær, men ikke så sjældent bruges religion som tågeslør for krigenes virkelige årsag.

Nødhjælpsorganisationer... læs hele artiklen


DKU: dku[at]dku99.dk
Kommentarer til hjemmesiden: webmaster[at]dku99.dk